top of page
Untitled

BIG 4 TRANSPORT

081-5555-705 K สิโรจน์

081-555-5705 K สิโรจน์

TRUCK SERVICE 

085-222-7077 K อาร์ต

ให้บริการรถบรรทุกหัวลากครบวงจร ทั้งใน และ นอก ประเทศ

4353377A-CB9D-492D-8BB0-16618A273E1E.jpe

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิ๊กโฟร์ทรานสปอร์ต จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 75/1 ถ.เหนือวัง ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ดำเนินธุรกิจทางด้านขนส่ง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการงานด้านการขนส่งทั่วทุกพื้นที่ ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย และ อาเซียน


    บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของงานบริการ ในลูกค้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท รวมทั้งประสบการณ์ด้านปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการขนส่ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ รถขนส่งที่หลากประเภท บุคลากรที่มีความชำนาญ ตามนโยบาย “การบริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์ ปลอดภัย ตรงเวลา และ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

นโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

1. ใส่ใจความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2. คำนึงถึงเป้าหมายและนโยบายการบริหารของลูกค้า

3. บริการลูกค้าด้วยมิตรไมตรีเสมือนหนึ่งคือครอบครัวของเรา

4. มีศูนย์กลางสำหรับติดต่อประสานงานและการสั่งงาน 24 ชั่วโมง

5. พนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าทุกคน

6. บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมพนักงานขับรถจำนวน  1 ครั้ง / เดือน 

7. บริษัทฯ มีนโยบายจัดตั้งโครงการสหกรณ์สำหรับพนักงานขับรถ

8. กรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ สามารถจัดหารถทดแทนได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

9. บริษัทฯ มีนโยบายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

10. รถที่ให้บริการพร้อมประกันภัยชั้น 1 ครอบคลุมผู้โดยสารทุกคน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในรถ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้

1.รถทุกคันที่ให้บริการ ต้องมีการทำประกันภัยประเภทหนึ่ง และ พ.ร.บ. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.รถทุกคันที่ให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.พนักงานขับรถทุกคน ต้องถือใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทของรถที่ขับ

4.พนักงานทุกคน จะต้องไม่มีประวัติหรือต้องโทษอาชญากรรมร้ายแรง รวมทั้งต้องไม่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ให้โทษทุกชนิด

5.พนักงานทุกคนได้รับการคุ้มครอง เคารพสิทธิตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม           

6.บริษัทฯ จักปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รูปแบบการให้บริการ

บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร ในราคาที่ยุติธรรมและเป็นกันเอง บริการด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีระบบบริหารการจัดการมาตรฐานสากล ทั้งในด้านของเทคโนโลยี บุคลากร และความรับผิดชอบต่ออาชีพ


รถในบริการของเรา

 • รถเทรลเลอร์ กึ่งพ่วงพื้นเรียบ 40 ฟุต

 • รถสิบล้อ พ่วง ดั้ม  คอก

 • รถหกล้อ ตู้ทึบ 10 บาน รถหกล้อ เฮี้ยบ (เครน 3 ตัน)

 • รถกระบะ หัวเดี่ยว ปรับอุณหภูมิ (-18 องศา)

มาตรฐานการบริการ

 • รถทุกคันมีประกันสินค้า

 • พนักงานขับรถต้องนำรถไปรอขึ้นสินค้าก่อนเวลานัดหมายทุกเที่ยว

 • พนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอยภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม

 • รถทุกคนติดตั้งระบบ GPS. ทำให้ลูกค้าสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้าได้ตลอดเวลา

 • สามารถติดตามสินค้าผ่านทาง INTERNET แบบ REAL TIME หรือติดต่อพนักงานได้โดยตรง

57F000D1-9DA7-4381-9A11-8D23256398C2.jpe
0254CEA8-C565-4173-A9F3-24189B523D36.jpe
31214F06-0F31-4615-9BAF-7B2143EE791A.jpe

หนังสือรับรอง

ใบจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบอนุญาติประกอบการขนส่ง

BIG 4 TRANSPORT

ประเภทรถ
Untitled

บริการของเรา

***หมายเหตุ : ขนส่งสินค้าโดยประมาณ 32 ตัน / เที่ยว***

 • บรรทุกสินค้าได้หลากหลายประเภท

 • เหล็ก บีม โครงสร้าง เหล็กเส้น คอยน์

 • ไม้ต่างๆ อิฐมวลเบา เสาเข็ม น้ำดื่ม 

 • พาเลท หรือ สินค้าอื่นๆ ตามตกลง

 • พร้อมประกันสินค้าครอบคลุมวงเงิน 1,000,000 บาท

ติดต่อเรา

บริษัท บิ๊กโฟร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เลขที่ 75/1 ถนนเหนือวัง ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

คุณโดม 081-5555-705 คุณอาร์ต 085-222-7077

หน้าแรก: Contact
bottom of page